Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

Home - Duyuru - Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır.

Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Share: