Kamuoyu Araştırmaları

Home - Kamuoyu Araştırmaları

Kullandığımız veri toplama yöntemleri :
Yüz yüze Anketler (F2F): Profesyonel anketörlerimizin basılı bir soru formu kullanarak hedef kitle ile yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirdiği bu çalışmalarda kontrollü veri girişinden sonra güvenilir veriler elde ediyoruz.
Bilgisayar Destekli Kişisel Görüşme Anket (CAPI): Profesyonel anketörlerimizin görüşme formu tablet bilgisayarlar üzerinden kullanılabilen bir yazılım kullanarak hedef kitle ile yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirdiği bu çalışmalarda GPS (Coğrafi Konumlama Sistemi) bilgileri dahil olmak üzere anlık veri girişi ile hızlı ve güvenilir veriler elde ediyoruz.
Bilgisayar Destekli Telefon Anket (CATI): CATI stüdyomuzda profesyonel telefon operatörlerimizin bilgisayara kayıtlı soru formlarını kullanarak gerçekleştirdiği bu çalışmalarda ses kayıtları üzerinden de izlenebilecek güvenilir ve daha hızlı bir araştırma hizmeti sunuyoruz.
Bilgisayar Destekli Web Anket (CAWI): Uzman yazılımcılarımız tarafından hazırlanarak belirli mail adreslerine veya sosyal medya üzerinden internet ortamında yayınlanan çevrimiçi (online) soru formları ile güvenilir veriler elde ediyoruz.

Sunduğumuz araştırma alanları:
Aşağıda sunulan araştırma alanlarında hazırlanan raporlar tablo ve grafikler ile desteklenerek yorumlanarak ana rapor ve yönetici özeti formatında hazırlanmakta ayrıca sunum gerçekleştirilmektedir. Kent bilgi sistemi verileri ile sayısal haritalar üzerinden tematik görseller oluşturulmaktadır.

 • Paydaş analizleri (vatandaş, personel, STK, diğer kurum ve kuruluşlar)
 • Güçlü – Zayıf – Tehdit – Fırsat (SWOT) analizleri
 • Oy kaymaları araştırmaları
 • Belediye başkanlığı aday araştırmaları
 • Siyasi gündem araştırmaları
 • Belediye başkan imajı araştırmaları
 • Yerel yönetim karnesi araştırmaları
           Şeffaflık karnesi
           Katılımcılık karnesi
           Hesap verebilirlik karnesi
           Hizmet memnuniyet karnesi
           Hizmet beklenti karnesi