Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun da Uygulanan Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır 

Home - Resmi Gazete - Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun da Uygulanan Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin  Esasların yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/6/2018 tarihli ve 5007 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

Share: