Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Kararı

Home - Resmi Gazete - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Kararı

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; ülkemiz mevzuatına ve uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından “ISRS 4410 Compilation Engagements” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi’nin yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karara ulaşmak için tıklayınız

Karara ulaşmak için tıklayınız