İhalelerin İptal Edilmesinde İdarenin Takdir Yetkisi Sınırları

Home - Bilgi Alanı - İhalelerin İptal Edilmesinde İdarenin Takdir Yetkisi Sınırları

Kanun koyucu, idarelere mevzuat çerçevesinde belirli yetkiler verirken veya belirli sınırlar koyarken bazı konularda da seçim serbestisi vermektedir. Bu serbesti “takdir yetkisi” olarak adlandırılmaktadır. Kamu ihale hukukunda da kanun koyucu idarelere bazı konularda seçim serbestisi tanımıştır. İhale hukukundaki belki de en önemli takdir yetkisi ihalenin iptalidir. İdarelere verilen ihalenin iptal edilmesi takdir yetkisi sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalenin birçok aşamasında iptal edilmesi mümkündür. Genel olarak;

  • Kanun’un “İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi” başlıklı 16’ncı maddesine göre,
  • Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39’uncu maddesine göre,
  • Kanun’un “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesine göre,

İhalelerin iptal edilmesi mümkündür. Ancak biz makalemizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39’uncu maddesi kapsamında ihalelerin iptal nedenlerini Kamu İhale Kurulunun ve yargının vermiş olduğu kararlar çerçevesinde değerlendireceğiz.

 

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Share: