Geçici Teminatın %3’ten Fazla Yatırıldığı Durumlarda Nasıl Gelir Kaydedilir?

Home - Makaleler - Geçici Teminatın %3’ten Fazla Yatırıldığı Durumlarda Nasıl Gelir Kaydedilir?

Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde ihaleye katılma yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin teminat olarak verdikleri tutarların gelir kaydedileceği hükme bağlanmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 33’üncü maddesinde geçici teminatın teklif edilen bedelin %3’ten az olmayacak tutarda verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak uygulamada %3’ün üzerinde geçici teminat verildiği de görülmektedir. Geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerektiği ve %3’ün üzerinde verildiği durumlarda hangi kısmının gelir kaydedileceği konusunda tereddütler bulunmaktadır. 

Makalemizde mevzuat, idari kararlar ve yargı kararları ışığında konu aydınlatılmaya çalışılacaktır.

 

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.