Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesi

Home - Duyuru - Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesi

17.02.2018 tarihli 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirleyeceği firmalardan bilgi ve belge toplamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yükümlülük ve Bildirim Usulü

  • Yükümlülük
  • Bildirim usulü

Doğruluk Denetimi

  • Bağımsız denetim
  • Banka tarafından yapılan doğruluk denetimi

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi

  • Sistemin kuruluşu ve işleyişi
  • Kullanıcılara yapılacak bildirimler

Çeşitli ve Son Hükümler

  • Bilgilerin korunması
  • Ceza hükümleri

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız…