Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

Home - Duyuru - Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Karara ulaşmak için tıklayınız

Share: