Devlet Memurları Yiyecek Yardımı

Home - Duyuru - Devlet Memurları Yiyecek Yardımı

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

Yemek bedellerine ulaşmak için tıklayınız

Share: