Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Home - Genelgeler - Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakanlık en üst yöneticisi sayılası, 10/12/2003 tarihi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız

Share: