Cumhurbaşkanı Kararı

Home - Resmi Gazete - Cumhurbaşkanı Kararı

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun 1 maddesi gereğince karar verilmiştir.

Karara ulaşmak için tıklayınız

Share: