Bilgi Alanı

AnaSayfa - Kategoriye göre arşivle: Bilgi Alanı

11. Kalkınma Planı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacaktır
Devamını Okuyun

İş Kalitesi ve Çalışma Koşulları Raporu

ILO ve Avrupa Araştırma Kurumu Eurofound tarafından ortaklaşa hazırlanan rapor, dünya genelindeki iş kalitesine ilişkin olarak, çalışma saatleri, cinsiyete dayalı ücret farkları, fiziksel risklere maruziyet ve beceri geliştirme olanakları gibi konuları da içeren, daha önce yapılmamış bir karşılaştırmalı analiz sunuyor.
Devamını Okuyun

İhalelerin İptal Edilmesinde İdarenin Takdir Yetkisi Sınırları

Kanun koyucu, idarelere mevzuat çerçevesinde belirli yetkiler verirken veya belirli sınırlar koyarken bazı konularda da seçim serbestisi vermektedir. Bu serbesti “takdir yetkisi” olarak adlandırılmaktadır. Kamu ihale hukukunda da kanun koyucu idarelere bazı konularda seçim serbestisi tanımıştır. İhale hukukundaki belki de en önemli takdir yetkisi ihalenin iptalidir. İdarelere verilen ihalenin iptal edilmesi takdir yetkisi sınırsız olmayıp,[...]
Devamını Okuyun

Belediyelerde Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri

5393 sayılı Belediye Kanununun 60’ıncı maddesinde belediyenin giderleri bölümünde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin bu giderleri kapsadığı belirtilmiş olup; belediyenin üst amir sıfatı ile belediye başkanının belediyeyi temsili yetkili olduğu ve bu giderlerin kendi takdir yetkisinde bulunduğunun belirtildiğini, ayrıca konunun kapsamı miktarı ile ilgili yetki belediye başkanının takdirine bırakıldığını, yine belediye bütçesinden yapılacak temsil,[...]
Devamını Okuyun