Mahalli İdareler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Home - Resmi Gazete - Mahalli İdareler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İçeriğe ulaşmak için tıklayınız

Share: