Belediyelere İlişkin Yönetmelik Hazırlama Rehberi

AnaSayfa - Dokümanlar - Belediyelere İlişkin Yönetmelik Hazırlama Rehberi

Belediyelere İlişkin Yönetmelik Hazırlama Rehberi

Bilindiği üzere hukuk devletinin en önemli özelliği, idarelerin yapacakları işlem ve eylemlerini belirli bir mevzuat hükme dayanarak yerine getirmeleridir. Mevzuatın kelime anlamı “bir ülkede yürürlükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelik, kararname vb.nin tümü.” Şeklindedir. İfadeden anlaşılacağı üzere mevzuat kelimesi içerisinde birden fazla normu barındırmaktadır. Bu nedenle normlar arasındaki hiyerarşinin de açıklanmasında yarar bulunmaktadır.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız

Paylaş: