Belediye Şirketleri Tarafından Özel Güvenlik Hizmetleri Verilmesine İlişkin Değişiklik

Home - Görüşler - Belediye Şirketleri Tarafından Özel Güvenlik Hizmetleri Verilmesine İlişkin Değişiklik

Bilindiği üzere İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilirler.

Görüşe ulaşmak için tıklayınız