Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

AnaSayfa - Resmi Gazete - Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103 üncü maddesi, 11/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesi, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Paylaş: