Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

Home - Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

      Veri çözümleme eğitimleri

 • Excel ile veri analizleri: Menüler, hücre yapısı, yazım formatları, hücre seçimi, kopyala yapıştır özellikleri, temel hesaplamalar, fonksiyonlar, veri tabanı tanımları, veri doğrulama özelliği ile veri girişi, hücre/sayfa kilitleme, filtre, sıralama, veri tabloları hazırlama, özet tablo özellikleri, kullanım alanlarına göre grafik çeşitleri ve talep edilen konuya odaklı çözümler.
 • SPSS ile veri analizleri: Menüler, hücre yapısı, İstatistiksel tanımlar, değişken, veri, veri çeşitleri, veri girişi, merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, medyan (ortanca), mod (tepe değeri), yaygınlık ölçüleri (varyans, standart sapma, genişlik), dağılımlar (normal dağılım, standart normal dağılım), tanımlayıcı istatistikler, t-testleri, regresyon, korelasyon, ki-kare testleri, varyans analizleri.

      Araştırma yöntemleri eğitimleri

 • Araştırma sürecinin aşamaları.
 • Araştırma deseninin belirlenmesi (araştırma tasarımı).
 • Araştırma sorularının hazırlanması.
 • Anket tasarımı.
 • Ölçek geliştirme ve tutum kavramı
 • Örnekleme yöntemi
 • Veri toplama
 • Bütçe, takvim ve diğer planlar
 • Anket türü seçimi
 • Alan uygulaması
 • Veri kontrol, kodlama ve analiz
 • Bilgi ve istatistik
 • İstatistikte en sık yapılan hatalar ve istatistiğin doğru kullanılması
 • Analiz araçları (SPSS, Excel)
 • Sonuçların görselleştirilmesi (tablo ve grafikler)
 • Analiz yönteminin belirlenmesi
 • Değişken tipine göre istatistiksel çözümlemeler
 • Araştırma raporu, yorum ve sunum
 • Sunum yöntemleri