5393 sayılı Belediye Kanununa Eklenen Geçici Madde

AnaSayfa - Duyuru - 5393 sayılı Belediye Kanununa Eklenen Geçici Madde