375 Sayılı KHK’nin Geçici 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kamu İhale Kurulu Kararları

Home - KİK Kararları - 375 Sayılı KHK’nin Geçici 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kamu İhale Kurulu Kararları