213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik

Home - Resmi Gazete - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik

4/1/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa geçici eklenmiştir.

25/10/1984 tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38’inci maddesinin dördüncü fıkrası ” Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. ” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Share: