2018 Yılı Pratik Bilgiler El Kitabı

AnaSayfa - Dokümanlar - 2018 Yılı Pratik Bilgiler El Kitabı

2018 Yılı Pratik Bilgiler El Kitabı

2018 Yılı Pratik Bilgiler El Kitabımız Yayımlanmıştır

2018 yılı itibariyle kullanılmaya başlanan katsayı, oran ve limitlere ilişkin pratik bilgiler kitapçığında bulunan konu başlıkları:

 • Devlet Memurlarına İlişkin Bilgiler
 • Vekalet Görevi Ve Ücreti
 • Görevden Uzaklaştırma Halinde Ödenecek Ücret
 • Belediye Başkanı Ödeneği İle Belediye Ve Birlik Meclis Ve Encümen Üyeleri Huzur Hakları
 • İş ve SGK Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
 • 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle 2886 Sayılı Kanunu Parasal Limitler
 • Vergi Mevzuatı İle İlgili Tarife, Miktar Ve Oranlar
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Çevre Temizlik Vergisi Oranları
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Gelir Vergisi Oranları
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Parasal Limitler
 • Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Tarifeler
 • Defterler (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 Üncü Maddesi)
 • Defter Tutma Hadleri (Vuk 177 Md.)

 

İçeriğe Ulaşmak İçin Tıklayınız..

Paylaş: