11.11.2008 Tarihli 30411 Sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Home - Yargı Kararları - Sayıştay - 11.11.2008 Tarihli 30411 Sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Özel eğitim, ihtisas ve izin gerektiren avukatlık hizmetinin, sadece bu nitelikleri taşıyanlarca yerine getirilmesi gereken nitelikli bir hizmet olması nedeniyle, bu niteliklere haiz yeterli kamu görevlisinin bulunmaması durumunda zorunlu hukuki hizmetlerin karşılanması ile kamu hizmetlerinin sürekliliği ve aksamadan yürütülmesini temin amacıyla gerçekleştirilmiş bir hizmet alımı olarak değerlendirileceğinden, Maliye Bakanlığı izni ve vizesi olmaksızın Belediye Encümen Kararı üzerine yapılan avukatlık hizmet sözleşmesinden kaynaklanan ödemede hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında karar.

 

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Share: