08.04.2008 Tarihli 30082 Numaralı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

AnaSayfa - Yargı Kararları - Sayıştay - 08.04.2008 Tarihli 30082 Numaralı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

08.04.2008 Tarihli 30082 Numaralı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

633 no.lu ilamın 1. maddesinde, Belediye Başkanına cep telefonu tahsis edilip görüşme bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesi nedeniyle tutarın tazminine karar verilmiştir.,

 

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş: