05.02.2008 Tarihli 29874 Numaralı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Home - Yargı Kararları - Sayıştay - 05.02.2008 Tarihli 29874 Numaralı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Dilekçi dilekçesinde; Sayıştay ilamı üzerine kasa ve kayıtların yeniden taranmasına rağmen herhangi bir menkul kaydına rastlanılmadığını ancak yapılan taramada bazı menkul kıymetlerin ilgilisine verildiği halde muhasebe kayıtlarından düşülmediğinin görüldüğünü ayrıca alınırken muhasebe kayıtlarına işlenmediğini hatta menkul kıymetler hesabının bir müddet çalıştırılmadığını 2002, 2003 yılları hesap cetvelinde bu değerlerin hiç değişmediğini, sayman olarak görevi devir alırken tarafına menkul kıymet olarak herhangi bir teslim yapılmadığı gibi menkul kıymet listesi de verilmediğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

 

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Share: